Reservation af fadølsanlæg

Fadølsanlæggene er allerede reserveret følgende dage

Regler for udlån

Disse regler er under revision, og der kan opstå fejl og mangler...

Hvis vores anlæg ikke allerede er udlånt, kan du låne det ved at udfylde ansøgninsformularen nederst på denne side. Anlæg udlånes kun til interne arrangementer eller til arrangementer med tilknytning til baren.

Interne arrangementer: Udelukkende arrangementer der finder sted på universitetet. Dette inkluderer:

Arrangementer med tilknytning: Arrangementer der finder sted på universitetet eller andetsteds, kan være af privat natur. Dette inkluderer:

Indtil videre dækker følgende regler for de to grupper:

Interne arrangermenter: Forløber som det har gjort indtil nu, udlån inkluderer opstilling, kulsyre og skylning af anlægget, 50 glas (1 rulle) tilkøbes for 150,- pr. stk.

Arrangementer med tilknytning: Her inkluderer udlån udelukkende oplås og aflås af fadølsanlægget. Det vil sige at anlægget skal afhentes i Ada-0, og afleveres rengjort i Ada-0. Afleveringstid af anlægget skal aftales i dialog med den ansvarlige for det praktiske, og er ikke nødvendigvis samme dag.

Anmod om udlejning i god tid

Når du låner et anlæg, skal der på udlåningsdagen samt tilbagelevering, være et bestyrelsesmedlem der står for det praktiske. Vi er alle frivillige og har studier og jobs ved siden af vorest bestyrelsesarbejde, og derfor kan vi ikke være sikre på at kunne stille et besyterelsesmedlem til rådighed.
Derfor skal du, for at være sikker på at kunne låne anlægget, skrive mindst 7 dage i forvejen. Vi vil derfor, senest 5 dage før, melde ud hvorvidt nogen i bestyrelsen har mulighed for at være der i en af de mulige tidsrum. Hvis ikke du skriver mindst 7 dage i forvejen, kan vi ikke garantere at vi kan melde ud hvorvidt udlejning er muligt i god tid, dog er det stadig muligt at kunne låne anlægget selv hvis man melder ud i dårlig tid, vi kan blot ikke garantere at der kommer et svar i god tid.

Generelle informationer

Ansøgninsformular

Hvornår skal anlægget afhentes/stilles op?
Hvornår skal anlægget afleveres/pilles ned?
Hvem skal regningen sendes til? (Fulde navn på person, virksomhed eller organisation)
Hvordan bliver der betalt?
Skal kun angives, hvis der skal faktureres til et EAN-nummer
Hvor bliver arrangmentet afholdt?
Hvilke slags øl eller andre drikkevarer ønskes der og hvor mange fustager af hver type?