Reservation af højtalere

Højtalerne er allerede reserveret følgende dage

Hvis vores højtalere ikke allerede er udlånt, kan du låne den ved at sende en mail til best@fredagscafeen.dk. Højtalerne kan kun lånes til arrangementer på instituttet.